top of page
Podmínky a pravidla účasti

Chápeme, že číst následující odstavce může být náročné. Ale je velmi důležité, abyste věděli, co můžete od nás očekávat a co my očekáváme od vás.

Menu po levé straně Vás přesune rychleji k tématu, které Vás zajímá.

1.0 Nominace

Co je to nominace?

Nominací je myšlena kombinace věkové kategorie účinkujících, jejich počtu v jednom čísle a žánru a stylu daného soutěžního čísla. Je to zkrátka to, co potřebujeme vědět, abychom sestavili spravedlivou soutěž.

Věkové kategorie

1.1 Věkové kategorie

 • BABY: 0–7 let

 • JUNIOR: 8–11 let

 • MIDDLE: 12–16 let

 • STUDENT: 17–26 let

 • SENIOR: od 27 let

Upozornění: V případě většího počtu věkových kategorií v jednom soutěžním čísle, se číslo zařadí do zvláštní nominace smíšené věkové kategorie.

Žánry a styly

1.2 Žánry a styly

1. Choreografický
a) Klasický tanec (vyberte: soubor/duet/trio/quartet/solo) (pokud je to solo: muž/žena) (nezapomeňte uvést, zda tančí nebo netančí na špičkách)
b) Společenský tanec (vyberte: soubor/duet/trio/quartet/solo) (pokud je to solo: muž/žena)
c) Folklorní tanec (vyberte: soubor/duet/trio/quartet/solo) (pokud je to solo: muž/žena) 
d) Varietní tanec (vyberte: soubor/duet/trio/quartet/solo) (pokud je to solo: muž/žena)
e) Moderní tanec (vyberte: soubor/duet/trio/quartet/solo) (pokud je to solo: muž/žena)


2. Vokální
a) Akademický (vyberte: sbor/duet/trio/quartet/solo)
b) Folklorní (vyberte: sbor/duet/trio/quartet/solo)
c) Varietní (vyberte: sbor/duet/trio/quartet/solo)
d) Jazz (vyberte: sbor/duet/trio/quartet/solo)
e) Acapello  (uveďte počet členů) 


3. Instrumentální
a) Klasický (vyberte: sbor/duet/trio/quartet/solo – 1 instrument)
b) Folklorní (vyberte: sbor/duet/trio/quartet/solo – 1 instrument)
c) Varietní (vyberte: sbor/duet/trio/quartet/solo – 1 instrument)
d) Jazz (vyberte: sbor/duet/trio/quartet/solo – 1 instrument) 


4. Výtvarný
a) Pro nejmenší je tu kategorie volná tvorba
b) Kresba (zátiší/portrét/krajina)
c) Malba (zátiší/portrét/krajina)


5. Dramatický
a) Taneční divadlo

b) Vokální divadlo
c) Varietní divadlo
d) Módní divadlo


Upozornění:

 • Výše jsou uvedeny žánry a styly v rámci obecné představy a jejich rozšíření na základě podaných přihlášek není problém.

 • Standardní cena za účast do sebe zahrnuje 2 soutěžní čísla v jedné nominaci a potenciální účast v gala koncertu (podle rozhodnutí poroty). Účast ve více nominacích s větším počtem čísel je nutno doplatit. Platí i pro účastníky výtvarného žánru.

Technické požadavky

2.0 Technické požadavky

 • Zvukové soubory soutěžních čísel, účastník včas zasílá prostřednictvím internetových zdrojů na e-mail: aveproductionprague@gmail.com (jedna z internetových stránek, prostřednictvím kterých můžete posílat hudbu na www.wetransfer.com). Název zvukových souboru – musí odpovídat názvu čísel v nominacích, musí být napsáno jméno umělce a souboru. Na soutěží musíte mít s sebou záložný USB flash disk se zvukovými soubory.

 • Pro účastníky jsou připraveny tři bezdrátové mikrofony a dvě náhlavní soupravy. Pokud potřebujete více mikrofonů, můžete použít svoje nebo zapůjčit u nás za příplatek.

 • Chcete-li se zapojit do výtvarného žánru, připravte si skicák, velikost A3 a desky. Přineste s sebou pastelky, inkoust, tužky, akvarel, tempery. Pro starší kategorii, v případě práce na plenéru s olejem, připravte plátno, olejové barvy, rozpouštědlo. Mít s sebou štětce a jine náčiní.

 • Práce budou umístěny na stojany. Práce musí být připraveny k umístění na výstavu (závěsný mechanismus, paspartu). Každé dílo by mělo mít datum vzniku a podpis autora.

 • Každý účastník může vystupovat ve 2 soutěžních číslech v jedné nebo několika nominacích. Účastníci výtvarného žánru představí 1 nebo 2 prací, jako domácí úkol. Práce na plenéru jsou hodnoceny jako druhá část soutěže.

Délka vystoupení: 

 • Choreografický, vokální, instrumentální žánr – soubor 5 min., sólista a malé formy 3 min.

 • Divadlo a multimédia – soubor 8 min., sólista a malé formy 3 min.

 • Organizátoři mají právo zastavit vystoupení (pokud je čas překročen), opakovat vystoupení (pokud dojde k technickým potížím). Délka vystoupení může být zkrácena na základě rozhodnutí pořadatelů, účastníci budou na to předem upozorněni.

3.0 Oceňování

Oceňování
 • Porota hodnotí práci účastníků na 10 bodové stupnici (10 nejvyšší skóre). Členové poroty oceňují každé číslo dvěma známkami. Sčítací komise známky pro každé číslo následně zprůměruje. Předseda poroty může udělit třetí známku, pokud průměr známek je nerozhodný, tedy v případě stejného výsledku. Tím určí vítěze.

 • První známka za technické dovednosti, muzikálnost, složitost, přesnost, scénickou a estetickou kulturu.

 • Druhá známka za umělecký výraz, vystupování, interpretační schopnost a repertoár přiměřený věkové kategorii.

 • Vítěz bude určen podle výsledků sčítací komise. Všichni účastníci festivalu získají „diplom účastníka“ soutěže & festivalu a "medaili účastníka". Vítězové přihlášených nominací soutěžního programu dostávají diplomy laureátů 1.-3. stupně (1.–3. místo) a diplomantů 1.-3. stupně (4.–6. místo). Každý soubor či skupina dostává křišťálovou polokouli s uměleckou rytinou loga festivalu.
  Sólisté kromě diplomů dostávají medaile podle umístění.

Hlavní ceny festivalu:

 • Cena poroty – křišťálová váza s uměleckou rytinou loga festivalu

 • Grand Prix festivalu – křišťálová váza s uměleckou rytinou loga festivalu, poukázka na jednorázovou účast v soutěži & festivalu AVE BOHEMIA platná po dobu tří let

Pozor! Rozhodnutí poroty ve všech etapách festivalu je konečné a neměnné.

Práva poroty a organizátorů

4.0 Práva poroty a organizátorů

 • Organizátorem festivalu je agentura AVE production. Všechny multimediální materiály vytvořené na festivalu jsou majetkem organizátorů. Využívat a množit tento materiál je možné pouze s písemným souhlasem organizátorů festivalu.

Upozornění pro účastníky! Organizátoři si vyhrazují právo zrušení účasti kolektivu (sólistovi), jehož chování by bylo nekorektní. Takovým jednáním se rozumí především: urážka, řeč či čin směřující proti jiným účastníkům, zpochybňování názoru a rozhodnutí zmocněné poroty.​ Organizátory festivalu nenesou odpovědnost v případě porušení standardu chování účastníků festivalu a za jejich případné přestupky, ani za ztrátu či odcizení zavazadel, cenností, hotovosti aj.

Instrukce k platbě a objednání

5.0 Instrukce k platbě a objednání

​5.1 Po obdržení vyplněné přihlášky, Vám budou zaslány následující dokumenty: Oficiální potvrzení o obdržení přihlášky, nominační listina a faktura. 

 • Vyplněnou nominační listinu zašlete zpět, abychom počítali s detaily ohledně Vašich soutěžních čísel.

 • Po zaplacení faktury dostanete oficiální pozvánku k účasti na festivalu (a voucher na ubytování, podle toho, jaký typ účasti zvolíte).

5.2 Faktura by měla být zaplacena do 5 pracovních dní po vystavení, jinak bude přihláška stornována.

5.3 Platba se provádí bankovním převodem. Bankovní poplatky hradí klient. Ostatní typy plateb je možné probrat s organizátory. 

5.4 Sankce

 • pokud dojde ke zrušení účasti nebo změně nominací do 10 dní před festivalem, platba bude vrácena v plné výši

 • 10 dní před začátkem festivalu je již nemožné platbu vrátit   

 

5.5 AVE production nenese odpovědnost za zrušení nebo změnu rozvrhu kvůli změně nebo zrušení dopravních spojů (např. zpoždění vlaku, zrušení letu). V těchto případech nesou odpovědnost dopravní společnosti v souladu s jejich dopravními podmínkami. 

5.6 AVE production nenese odpovědnost za situace a nehody, které se mohou stát kvůli nerespektování těchto podmínek či porušování standardních pravidel slušného chování a základních pravidel bezpečnosti na veřejnosti. Například:

 • Ztráta zavazadla, peněz nebo cenností 

 • Onemocnění nebo zranění 

5.7 V případě, že by účastník způsobil svou nedbalostí jakoukoliv škodu, bude tímto účastníkem okamžitě nahrazena v hotovosti v plné výši.

5.8 Jakékoliv stížnosti se sepisují hned po vzniku problému do písemného protokolu, podepsaného účastníkem a jedním z organizátorů festivalu. Pokud takovýto protokol bude chybět, anebo pokud se stížnost objeví po ukončení události, již na ni nebude brán zřetel.

5.9 Organizátoři zajišťují vízovou podporu. Pokud konzulát odmítne vydání víza účastníkovi, není to argumentem ke zrušení účasti bez sankcí.  

5.10 Posláním přihlášky souhlasíte se zpracováním Vašich osobních údajů v souladu s GDPR. Všechny multimediální výstupy a záznamy pořízené na festivalu jsou majetkem organizátorů festivalu.

5.11 V případě přírodních katastrof (např. pandemie) mají strany právo odstoupit od svých povinností daných těmito podmínkami.

5.12 Turistickou daň městu platí každý zahraniční host v hotelu při příjezdu, 50 korun na osobu za den.

bottom of page